ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
# ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อ แฟกซ์ อีเมล์
1 คณะบริหารธุรกิจ 0869868844 022800552 ba@cdti.ac.th
2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 022800551 ต่อ 3245 022800552 -
3 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 022800551 ต่อ 3325 022800552 -

ติดต่อ CDTC
ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
เรื่องที่ต้องการติดต่อ