วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ มาร่วมเรียนรู้การทำธุรกิจอาหารให้ตอบโจทย์ผู้สูงวัย พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆจากสังคมผู้สูงอายุ 

 

กับโครงการ #miniFBM รุ่นที่ 2 
หัวข้อ "สร้างโอกาส ตลาดผู้สูงวัย ด้วยธุรกิจอาหาร"

อบรมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
ระหว่างวันที่ 16 มิ.ย. - 22 ก.ค. 2561 
เวลา 9.00 - 18.00 น. 
 

รวมเวลาอบรมและดูงานทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง
ได้รับวุฒิบัตรเมื่อจบหลักสูตร
.

 เข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ 
 เรียนรู้การทำธุรกิจอาหารตั้งแต่การผลิต โภชนาการ และการจัดการ 
 รับฟังประสบการณ์จากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารชั้นนำ 
 ได้ลงมือทำและศึกษาดูงานจากของจริง 
 สามารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นธุรกิจจริงได้

 

รายละเอียด หัวข้อ และ วิทยากร
https://goo.gl/eHMKWb
 

เปิดรับสมัคร วันนี้ - 31 พ.ค. 2561
รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน
 

ค่าธรรมเนียมการอบรม 24,500 บาท
(สำหรับผู้ที่ชำระเงินภายในวันที่ 30 เม.ย. 61 
ค่าธรรมเนียม 19,500 บาท)

*** ค่าธรรมเนียม รวมค่าอาหารกลางวันและค่าใช้จ่ายในการอบรมทั้งหมดแล้ว ***
 

สมัครและลงทะเบียนได้ที่
Website: http://minifbm.cdtc.ac.th/

 

สอบถามเพิ่มเติม

Mobile: 082-546-7877 
Line: @minifbm 
Email: minifbm@cdtc.ac.th
Facebook.com/minifoodbusinessmanagement