การแต่งตั้งยศ

 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งยศของนักศึกษาวิชาทหาร