จัดงานประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา โดย ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี และ ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี ดร.ชนะวัฒน์ บุนนาค รองอธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๖๐ พรรษา ราชสุดาสมภพ

สำหรับทางอาจารย์แนะแนวที่สนใจข้อมูลสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์ด้านล่างได้เลย

คณะบริหารธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา