เชิญชมงาน ศิลปฺแผ่นดิน ครั้งที่ ๗

เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลของแผ่นดินสถาบันสิริกิติ์

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ประชาชนสามารถเข้าชมงานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ ๗

ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. - ๑๖.๐๐น.