เวลาเปิดทำการ

เปิดภาดเรียน
จันทร์ - ศุกร์ 07.30 น. - 18.30 น.


ปิดภาคเรียน
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.

ปิดทำการ
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์