ข่าวการประชุมวิชาการ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nida

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จุดประชุมวิชาการ  เรื่อง นวัตกรรมการบริหารการพัฒนาเพื่อฝ่าวิกฤติประเทศ "Innovation of development Administration for Overcoming the National Crisis วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 จึงขอเชิญเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ภายใน 27 มีนาคม 63 ทาง http://conference.nida.ac.th โทร 02-272-3300


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ nida

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 9th ICADA 2020-SSIS หัวข้อหลัก Development toward Asianization in the Digital Era วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 63 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.icada2020.nida.ac.th 


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ tni

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "6th TNIAC 2020" และ 6th ICBIR 2020"  ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการ และภาษาและวัฒนธรรม วันที่ 21-22 พฤษภาคม 63 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ tniac.tni.ac.th และ icbir.tni.ac.th 


ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ "มสธ.วิจัย ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น" ประจำปี 2563 เรื่อง การวิจัยเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ลงทะเบียนและส่งผลงานวิชาการภายใน 15 มกราคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ ird.stou.ac.th/stouconference