ติดต่อสอบถามบรรณารักษ์ web

บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการที่พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการใช้บริการต่าง ๆ ของวิทยทรัพยากร (ห้องสมุด) ผ่านทางอีเมล

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ และคลิก ตกลง เพื่อส่งคำถามของท่านไปยังบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งคำถามของท่านจะมีการตอบกลับทางอีเมล ภายใน 24 ชั่วโมง ในวัน เวลาทำการ

ติดต่อ ฝ่ายวิทยทรัพยากร
ติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมล์
โทรศัพท์
เรื่องที่ต้องการติดต่อ


หากท่านมีข้อสงสัยในการใช้บริการ กรุณาติดต่อเคาน์เตอร์ Circulation วิทยทรัพยากร ชั้น 2 โทรศัพท์ 0 2280 0551-2 ต่อ 3280, 3282-3 หรือ e-mail : library@cdtc.ac.th