ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
พิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สันทนีย์ ผาสุข รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และคณะผู้บริหารโรงเรียนวังจันทร์วิทยา โดยในช่วงเช้าคณะผู้ปกครอง และนักเรียนใหม่ได้ร่วมฟังบรรยายพิเศษ “รอบรั้ว รอบวัง” และร่วมพิธีมอบดอกไม้บูชาครู และในช่วงบ่ายนักเรียนใหม่ได้ร่วมกิจกรรมค่ายกระชับมิตรจิตรลดาวิชาชีพ ครั้งที่ 16 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 มีจำนวนนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 168 คน ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ชาติภักดิ์/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel