ข่าวสารและกิจกรรม
ภาพกิจกรรมนักศึกษา
ทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562 และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา นำโดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จัดพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณโถงชั้น 1 คาร 60 พรรษา ราชสุดาสมภพ (604) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในการนี้อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้นำนักศึกษากล่าวบทอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์สวดมาติกา พระสงฆ์สดัปกรณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และนักเรียน ถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ พระสงฆ์สวดอนุโมทนา ปภาภรณ์/ข่าว
ข่าวประชาสัมพันธ์
CDTC Channel